HR / EN

GEOTEHNIKA-KOSOLIDACIJA d.o.o.

tel 1: +385 (0)1 63 10 921

tel 2: +385 (0)1 63 10 922

faks: +385 (0)1 61 11 913

Adresa sjedišta:
Petra Grgeca 4, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

Adresa skladišta:
Resnik I, Resnik bb, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

e-mail:
info@geotehnika-konsolidacija.hr


PRITUŽBE

opširnije...

Pritužba klijenta podnosi se ukoliko on nije zadovoljan sa:

• Obavljanjem usluge prema ugovorenim uvjetima.
• Postupanjem zaposlenika (profesionalnost, ljubaznost, stručnost).
• Kada organizacija nije učinila određene radnje, a iste je prema mišljenju klijenta prema zakonu i ili dogovoru trebala učiniti.

Podnošenje pritužbi

Pritužba klijenta mora biti u pisanoj formi i mora sadržavati najmanje sljedeće:

• podatke klijenta koji pritužbu podnosi,
• datum podnošenja pritužbe,
• opis pritužbe,
• izjavu o činjenicama i zahtjev klijenta vezano uz pritužbu,
• dokazi za potvrdu činjenica na koje se klijent žali kao i dokazi vezani uz zahtjev,
• potpis odgovorne osobe.

Pritužbe klijent šalje na adresu:

Geotehnika-Konsolidacija d.o.o., Petra Grgeca 4, 10000 ZAGREB, HRVATSKA.

Razmatranje pritužbe

Zaprimljenu pritužbu Geotehnika-Konsolidacija d.o.o. će razmotriti i u roku od 8 dana i odgovoriti na pritužbu.

Ukoliko je zaprimljena pritužba nepotpuna, nerazumljiva ili nejasna, Geotehnika-Konsolidacija d.o.o. će od klijenta zatražiti dopunu iste kojom će klijentu dati rok za dostavljanje nove, a koji ne može biti duži od 15 dana.

Geotehnika-Konsolidacija d.o.o. upućuje klijente da kod donošenja odluke o podnošenju pritužbe pažljivo razmotre utemeljenost pritužbe.

Geotehnika-Konsolidacija d.o.o. će svoju odluku o pritužbi klijentu poslati u pisanom obliku, preporučenom pošiljkom.

Odluka Geotehnika-Konsolidacija d.o.o. biti će potpisana od strane relevantne osobe organizacijske jedinice za rješavanje pritužbi (direktora).

Interni žalbeni postupak provodi se po načelu:

• jednakog pristupa pritužbi svakog klijenta,
• rješavanje pritužbi po redoslijedu zaprimanja,
• brzog i učinkovitog rješavanja pritužbi.GEOTEHNIKA-KONSOLIDACIJA d.o.o.
Petra Grgeca 4, 10 000 ZAGREB
HRVATSKA

tel1: +385 (0)1 63 10 921
tel2: +385 (0)1 63 10 922
faks: +385 (0)1 61 11 913

Copyright © Geotehnika-Konsolidacija d.o.o. 2014