HR / EN

Geotehnika-Konsolidacija d.o.o. je registrirana u ožujku 1999 god. i od tada vrlo uspješno djeluje na domaćim i inozemnim gradilištima. Poduzeće stalno upošljava oko 30-ak djelatnika, izuzetno iskusni i radišni djelatnici a većina od toga geotehničke struke (bušači i injektirci) koji su sav svoj radni vijek proveli u nekada svjetski poznatom poduzeću Geotehnika d.d. Tijekom sezonskih radova povećava se obujam zaposlenih i do 50-ak djelatnika.

Poduzeće se danas bavi svim geotehničkim radovima od čega ističemo:

• Sve vrste injekcijskih radova sa cementnim i cementno pješčanim smjesama
• Izvođenje injekcijskih zavjesa
• Zaštita pokosa mlaznim betonom (torkretom) suhim i mokrim postupkom i čeličnim mrežama zajedno sa geotehničkim, štapnim, samobušivim i drugim sidrima, te izvođenje drenažnih bušotina
• Građevinske jame za stambeno poslovne objekte koje uključuju podzemne etaže u jednom ili više nivoa
• Građevne jame izvodimo kompletne sa zaštitom i iskopom zemlje
• Geomehanički istražni radovi sa izradom elaborata
• Sve vrste sanacijskih radova (sanacije kuća od potresa, starih zgrada i slično) sa injektiranjem
• Istražni radovi sa kontinuiranim jezgrovanjem u svrhu geoloških istraživanja
• Izrada piezometara i bunara za pračenje nivoa podzemnih voda i eksploataciju vode
• Pračenje deformacija u stijeni ili nasipu pomoću bušotina sa ugrađenim inklinometrima i deformetrima
• Sanacije klizišta i pokosa sa mikropilotima do ø 400 mm, geotehničkim sidrima i torkretom

U suradnji sa našim dugogodišnjim partnerima i kooperantima izvodimo sve vrste geotehničkih zaštita i sanacija.

Poslovni uspjeh temeljimo na ispunjavanju zahtjeva pouzdano i sigurno prema željama naših korisnika.

Primjenom norme ISO 9001:2008, Sustava upravljanja kvalitetom, Geotehnika-Konsolidacija d.o.o. je odredio politiku upravljanja kvalitetom i to na slijedeće načine:

• Kontinuirano poboljšavati učinkovitost i djelotvornost postupaka u svrhu unapređivanja kvalitete naših usluga
• Znanjem, uslugom i pristupom težiti postizanju što većeg zadovoljstva klijenata i kooperanata
• Utvrđivati, analizirati, provoditi ciljeve te ih ocjenjivati
• Osigurati visoku razinu kvalitete u svakom segmentu poslovanja
• Poticati motivaciju, izobrazbu i timski rad djelatnika Geotehnika-Konsolidacija d.o.o.
• Težiti da budemo među vodećima na tržištu u geotehničkim radovima
• Prihvaćati nove ideje u svrhu unapređivanja našeg poslovanja s ciljem proširivanja djelatnosti
• Trajno unapređivati Politiku kvalitete u skladu s normom ISO 9001:2008

GEOTEHNIKA-KONSOLIDACIJA d.o.o.
Petra Grgeca 4, 10 000 ZAGREB
HRVATSKA

tel1: +385 (0)1 63 10 921
tel2: +385 (0)1 63 10 922
faks: +385 (0)1 61 11 913

Copyright © Geotehnika-Konsolidacija d.o.o. 2014