HR / EN

Preuzmi kompletnu referentnu listu.

U suradnji sa našim dugogodišnjim partnerima i kooperantima izvodimo sve vrste geotehničkih zaštita i sanacija.

REFERENTNA LISTA

R. br. NAZIV PROJEKTA INVESTITOR PERIOD IZV. RADOVA VRSTA RADOVA
272 KOLODVOR ZABOK SWIETELSKY 2019 Mikropiloti i sidra
271 ROTOR ZAGREB GRASA 2019 Geotehnička sidra
270 STARI GRAD SLUNJ PROFELIS 2019 Istražno bušenje - 2 bušotine po 30 m
269 MIKROLOKACIJA - OMIŠ SWIETELSKY 2018 Izrada prospektorskih/pripremnih bušotina na kritičnim dijelovima mikrolokacija
268 SJEVERNA LUKA SPLIT LIVEL d.o.o. 2018 Zaštita pokosa mlaznim betonom i IBO sidrima
267 DVIJE VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE B i C, MOKOŠICA, DUBROVNIK LAVČEVIĆ INŽENJERING 2018 Zaštita građevne jame mlaznim betonom, sidrima i pilotima promjera 400 mm
266 PODZEMNA GARAŽA POLJANA ŠIBENIK LAVČEVIĆ INŽENJERING 2018 Zaštita pokosa mlaznim betonom i sidrima
265 ILICA 199, ZAGREB GRASA 2018 Bušenje, ugradnja i injektiranje IBO sidra Ø38
264 BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ, SISAK PROEKOGRADNJA 2018 Izvedba geotehničkih sidara
263 MOST PELJEŠAC MARINE CONSTRUCT 2018 Geotehnički istražni radovi
262 RASKRIŽJE ZNG-POLJIČKA U SPLITU GEOTEHNIČKI STUDIO 2018 Geomehanički istražni radovi
261 TVORNICA TDR KANFANAR ING - JET 2018 Izvedba pilota i zaštita građevne jame mlaznim betonom
260 SPG ZAVRTNICA ING - JET 2018 Izvedba torkretne obloge po obodu građevne jame
259 GRADILIŠTE VILA PITZER, PLAT, DUBROVNIK LAPAD GRADITELJ 2018 Izvedba mikropilota
258 GRADILIŠTE VIJEČNICA DUBROVNIK GRAF d.o.o. 2017 Sondiranje tla uz kontinuirano jezgrovanje do dubine od 12 m.
257 HOTEL 61, DPU" oko crkvice Gospe od Žnjana" ING - JET 2017 AB mikropiloti, sidra i mlazni beton
256 GRADILIŠTE MAX STOJA PULA ING - JET 2017 Zaštita građevinske jame izvođenjem torkreta 1562,50 m
255 LESNINA PULA LESNINA H d.o.o. 2017 Izvedba bušotina maksimalne dubine 10 m uz zacjevljenje kolonom minimalnog vanjskog promjera 150.Izvedba 50 kom bušotina duljine 6,0 m.Injektiranje kaverni cementnim smjesama uz dodatak bentonita
254 HOTEL AMBASADOR ING - JET 2017 Izvedba obodne zaštitne konstrukcije od mlazno injektiranih stupnjaka (MIS-a), i injekcijske zavjese
253 POSLOVNA GRAĐEVINA U PZ LONIĆI GASTRO FOOD d.o.o. 2017 Izvedba torkret obloge po pokosu debljine 10 cm armirane s jednom mrežom Q188
252 GRADILIŠTE KILA SPLIT LAVČEVIĆ d.d. 2017 Izvedba mlaznog betona
251 DOVODNI TUNEL ''HE GOJAK '' SPEGRA INŽENJERING 2017 Kontaktno i konsolidacisjko injektiranje
250 ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE ING-GRAD 2017 Izvedba torkreta
249 PROMETNICA U ISTARSKOJ ULICI, ZAGREB MONTERRA 2017 Izvedba pilota Ø 40 cm
248 STIJENE OMIŠ SWIETELSKY 2017 Izrada predbušenja bušačom garniturom na mikrolokacijama
247 KB SVETI DUH TEHNIKA 2017 zaštita građevinske jame i izvedba geotehničkih sidara i pilota
246 GRADILIŠTE OGRIZOVIĆEVA 35, ZAGREB GRASA 2017 Izvedba mlaznog betona
245 GRADILIŠTE TE PLOMIN, ZAGREB GRASA 2017 Izvedba bušotina za mikropilote
244 GRADILIŠTE INTERSPAR - RUJEVICA, RIJEKA ING-JET 2017 Bušenje bušotina završnog profila fi 400 mm.
243 GRADILIŠTE STARA PEŠKARIJA ING-JET 2017 Zaštita stijenskog pokosa torkretom i IBO sidrima
242 GRADILIŠTE PODSTRANA - HOTEL LAV INNECTO 2017 Izvedba IBO 32/15 sidara
241 STARI GRAD KRK MONTERRA 2017 Izvedba pilota fi 30 cm
240 GROBLJE DUBAC - DUBROVNIK MONTERRA 2017 Geotehnički istražni radovi, bušenje s kontinuiranim jezgrovanjem
239 BENZINSKA POSTAJA INA - ZADAR ING-JET 2017 Izvedba vertikalnih bušotina za AB mikropilote promjera Ø150 mm
238 GRADILIŠTE VJETROELEKTRANE LUKOVAC - CISTA PROVO ING-GRAD 2017 bušenje istražnih bušotina s kontinuiranim jezgrovanjem
237 GRADILIŠTE AKUMULACIJA LIŠĆANSKO POLJE - BENKOVAC INSTITUT IGH d.d. 2017 sondiraje tla uz kontinuirano jezgrovanje do dubine od 12 m, ugradnja piezometara
236 KLIZIŠTE PODBADANJ, CRIKVENICA RIJEKAPROJEKT 2017 Izvedba pilota promjera D=400,0 mm i D=310 mm i sidra Φ=38,0mm, duljina L=12,0 m
235 HOTEL ESPLANADA , CRIKVENICA PROJEKTGRADNJA 2017 Izrada torkreta
234 GRADILIŠTE INTERSPAR - RUJEVICA, RIJEKA MONTERRA 2017 Izvedba geotehničkih sidara
233 VILA OPATIJA RIJEKAPROJEKT 2017 Izvedba pilota fi 40 cm
232 HOTEL BREULIA - BRELA TEHNIKA 2017 Zaštita pokosa IBO sidrima i mlaznim betonom
231 MHE BOČAC 2 - BIH MONTERRA 2016 Bušenje bušotina i injektiranje
230 KLIZIŠTE TOMURADI ODVOJAK ZAGREB MONTERRA 2016 Strojno bušenje pilota promjera fi 40 cm
229 GRADILIŠTE MLINI U. O."KATE" 2016 Izvedba istražnog bušenja, bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem
228 TE PLOMIN 2- DE-NOX PLOMIN 2 ING-JET 2016 Konsolidacijsko injektiranje L= 20 m
227 RADNIČKA CESTA ZAGREB ING-JET 2016 Izvedba mlaznog betona debljine 5,0 cm.
226 CITY MALL BANJA LUKA - BIH ZAKLADANI STAVEB 2016 Izvedba sidara promjera 133 mm
225 KLIZIŠTE KORITO/MIROGOJ KORITO - ZAGREB MONTERRA 2016 Izvedba pilota fi 40 cm
224 KLIZIŠTE NOVOSELAČKI ODVOJAK, NOVOSELAC - ZAGREB MONTERRA 2016 Izvedba pilota fi 40 cm
223 DRENAŽNE BUŠOTINE KARLOVAC MEŽNAR d.o.o. 2016 Bušenje drenažnih bušotina udarno rotacionom metodom
222 DRENAŽNA BUŠOTINA DUGA RESA SA BIŠĆAN 2016 Bušenje, predbušenje sa spiralom fi 150 mm, te nakon toga bušenje sa zacjevljenjem fi 178 mm
221 GRADILIŠTE REZIDENCIJA VELEPOSLANSTVA S.R. NJEMAČKE HEDOM 2016 Torkretiranje svoda suhim postupkom betonom C 25/30 u debljini od 5 cm
220 NALAZIŠTE MATERIJALA LOGORIŠTE - KARLOVAC HIDROINŽENJERING 2016 Sondažno bušenje
219 KLIZIŠTE U ULICI KUSTOŠIJSKI VIDIKOVAC 9, ZAGREB MONTERRA 2016 Bušenje Ø 400 mm
218 GRADILIŠTE SPO BENKOVIĆEVA 2, ZAGREB GRASA 2016 Bušenje i ugradnja sidara R 51 N
217 GRADILIŠTE LAPAD MUCIĆ MARINA 2016 Izvedba istražnog bušenja, bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem
216 HE ZAKUČAC SPEGRA INŽENJERING 2016 kontaktno i konsolidacisjko injektiranje
215 VILA KRLEŽIN GVOZD AB GRADNJA 2016 izvedba mlaznog betona
214 GRADILIŠTE UPOV ČAKOVEC ING-JET 2016 Bušenje bušotina udarno-rotacionom metodom sa zacjevljenjem Ø101 mm. Injektiranje bušotina ankerskom smjesom
213 HE BREŽICE - SLOVENIJA GEOKOL 2016 Izvedba istražnog bušenja, bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem
212 GRADILIŠTE JURJEVSKA ING-JET 2016 Izvedba mikropilota fi 300 mm
211 GRADILIŠTE DUPCI GROBLJE APSIDA 2016 Izvedba istražnog bušenja, bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem
210 NAUTIČKI CENTAR BAŠKA VODA ING-JET 2016 Izvedba istražnog bušenja, bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem
209 VILA RUSKO DUBROVNIK APSIDA 2016 Izvedba istražnog bušenja, bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem
208 AERODROM ZAGREB VIADUKT 2016 Izrada vertikalne drenaže novih energetskih šahtova
207 HOTEL - BAČVICE KOLNIK d.o.o. 2016 Bušenje bušotina za IBO sidra zadanog promjera Ø 76 mm
206 KNEŽEV DVOR - DUBROVNIK SPEGRA INŽENJERING 2016 Konsolidacijsko injektiranje
205 MOST PODSUSED - ZAGREB SPEGRA INŽENJERING 2016 Bušenje bušotina promjera 175 mm, ugradnja IBO sidara i injektiranje
204 LUKA SPLIT VIADUKT 2016 Izvedba istražnog bušenja, bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem
203 HOTEL GOSPOJA - VRBNIK GP KRK 2015 Zaštita građevinske jame mlaznim betonom
202 HOTEL MORE - DUBROVNIK TROMONT 2015 Zaštita građevinske jame mlaznim betonom i sidrima
201 NASIP UZ DESNU OBALU MREŽNICE, LIJEVU I DESNU OBALU KORANE HIDROINŽENJERING 2015 Izvedba istražnog bušenja, bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem
200 LIJEVOOBALNI NASIP RIJEKE KUPE HIDROINŽENJERING 2015 Izvedba istražnog bušenja, bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem
199 OSNOVNA ŠKOLA NINČEVIĆI MP BETON 2015 Zaštita pokosa IBO sidrima i mlaznim betonom
198 GRADILIŠTE KNEŽEVI VINOGRADI GRASA 2015 Izvedba piezometara
197 HOTEL DALMACIJA - MAKARSKA INTER BLOK 2015 Zaštita pokosa IBO sidrima i mlaznim betonom
196 GRADILIŠTE ŠESTINSKI VIJENAC 13c ISKOP GRADNJA 2015 izvedba mikropilota
195 STAMBENA GRAĐEVINA U SVETIŠTU VEPRIĆ SPEGRA INŽENJERING 2015 Zaštita pokosa IBO sidrima i mlaznim betonom
194 GRADILIŠTE KAŠTELA INNECTO 2015 Izvedba mini-jet-grouting stupnjaka
193 HE GOJAK SPEGRA INŽENJERING 2015 Izvedba geotehničkih sidara
192 MHE PRANČEVIĆ ING-JET 2015 Konsolidacijsko injektiranje
191 HE VARAŽDIN GEOTEHNIČKI STUDIO 2015 Izvedba istražnog bušenja, bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem
190 BENZINSKA POSTAJA INA - DUBROVNIK GRADITELJ SVRATIŠTA 2015 Izvedba mikropilota Ф 150 mm
189 CESTA D 29 MARIJA BISTRICA - KAŠINA HRVATSKE CESTE 2015 Izvedba mikropilota
188 WSESTGATE SPLIT TEHNIKA 2015 Zaštita građevinske jame IBO sidrima, mlaznim betonom i injekcijskom zavjesom
187 CRPNA STANICA BIĐ-BOSUT ZAKLADANI STAVEB 2015 Izvedba trajnih i privremenih geotehničkih sidara
186 STAMBENA GRAĐEVINA JURJEVSKA ZAGREB KAMGRAD 2015 Izvedba mikropilota Φ 350 mmm
185 MANDRAĆ HVAR SPEGRA INŽENJERING 2015 Nabava, bušenje, ugradnja i injektiranje mikropilota 73/53.
184 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA O.Š. OREBIĆ M-P-BETON 2014 Zaštita sjevernog pokosa građevine jame IBO sidrima i mlaznim betonom u sklopu rekonstrukcije o.š. Orebić.
183 MHE PRANČEVIĆ SPEGRA INŽENJERING 2014 Bušenje istražnih bušotina i bušenje bušotina na zagatu
182 HOTEL KOMPAS DUBROVNIK KAMGRAD 2014 Izvedba zaštite pokosa sidrima i mlaznim betonom
181 KANALIZACIJSKI SUSTAV SPLIT-SOLIN I. FAZA ORCA 2014 Izvedba zaštite rova kolektora na dionicama gdje su ugroženi temelji objekta izvedbom mikropilota s nadglavnom gredom.
180 HOTEL U UL. OTONA ŽUPANČIĆA ZAGREB PLURIMUS DEVELOPMENTS 2014 Statičko ojačanje zidova izvedbom mlaznoga betona
179 HE MILJACKA ORŠANIĆ 2014 Izvedba mlaznog torkret betona na oblozi tunela i na pokosima.
178 KAŠE DUBROVNIK SPEGRA INŽENJERING 2014 Izvedba istražnog bušenja, bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem
177 DVORAC MILJANA KAMGRAD 2014 Izvedba mikropilota Φ 350 mmm
176 POSLOVNA ZGRADA ZABA ''JANKOMIR 4'' ING-JET 2014 Izvedba geotehničkih sidara
175 SPG CONTARINI SPLIT DALKON ING 2014 Zaštita građevinske jame s mikropilotima Φ 300 mmm, sidrima I mlaznim betonom
174 ZRAČNA LUKA ZAGREB VIADUKT 2014 Izvedba upojnih bunara za snižavanje nivoa vode i pumpanje vode
173 HE DUBROVNIK II FAZA GEOKON ZAGREB 2013-2014 Izvedba istražnog bušenja i piezometara, bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem do dubine od 328 m, ukupno izvedeno 1500  m do sad
172 CESTA  LAZ - MARIJA BISTRICA MEĐIMURJE GRADITELJSTVO 2012-2013-2014 Izvedba mikropilota (preko 10.000 m)
171 HVAR POD STINE VIADUKT 2014 Sanacija kolektora, izvedba mikropilota
170 CESTA D 29 MARIJA BISTRICA - KAŠINA MEĐIMURJE GRADITELJSTVO 2014 Izvedba trajnih sidara
169 HOTEL PRESIDENT KAMGRAD 2014 Konsolidacija temelja soba
168 HOTEL MLINI KAMGRAD 2014 Izvedba zaštite pokosa sidrima i mlaznim betonom
167 CRPNA STANICA LUKA GAŽENICA STRABAG 2013-2014 Izvedba injekcijske zavjese uz more, zaštita građevinske jame s sidrima i mlaznim betonom
166 ŽELJEZNIČKI MOST JELENSKI JARAK SPEGRA INŽENJERING 2013 Izvedba trajnih geotehničkih sidara
165 PE PERUČA GEOKON 2013 Izvedba istražnih radova s kontinuiranim jezgrovanjem  do dubine  100 m
164 DREŽNIČKO POLJE HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT 2013 Izvedba istražnih radova s kontinuiranim jezgrovanjem i izvedba piezometara do dubine 80 m
163 ZELENI MOST ZAGREB HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA 2013 Izvedba geotehničkih sidara
162 MALL OF SPLIT MUCIĆ & CO 2013 Izvedba AB pilota  Φ 800 mmm i Φ 900 mmm, ukupno izvedeno 640 m
161 CRKVA sv.VLAHA u STONU SPEGRA 2013 Izvedba mikropilota oko temelja crkve
160 HE ZAKUČAC HEP-Proizvodnja 2013 Sanacija dovodnog tunela kontaktnim i konsolidacijskim injektiranjem
159 BRAČ JADRANKAMEN 2013 Istražni radovi, izvedba injekcijske zavjese za odvajanje mora od iskopa kamenoloma
158 ZRAČNA LUKA OSIJEK ZRAČNA LUKA OSIJEK 2013 Terenski istražni radovi za određivanje stanja kolničke konstrukcije operativnih površina za potrebe proračuna PCN vrijednosti
157 PLAT, DUBROVNIK SOKOL 2013 Izvedba IBO sidara i ugradnja mlaznoga betona
156 BRZA CESTA DUBROVNIK - DEBELI BRIJEG GEOKON ZAGREB 2013 Istražno bušenje za brzu cestu Dubrovnik – Debeli brijeg,
dionica Plat – Ćilipi, Ukupno izvedeno 273 m na 19 bušotina
155 TRAFOSTANICE PLAT DALEKOVOD 2013 Bušenje bušotina za sonde za uzemljenje dalekovoda
154 HE GOJAK HEP-Proizvodnja 2013 Sanacija dovodnog tunela kontaktnim i konsolidacijskim injektiranjem
153 TROGIR, ŠAHTE NA K3.1 BRODOMERKUR 2013 Izvedba IBO sidara
152 HE DUBROVNIK HEP-Proizvodnja 2013 Sanacija dovodnog tunela kontaktnim i konsolidacijskim injektiranjem
151 SPG DRAŽANAC, SPLIT DALKONING 2013 Zaštita građevinske jame s mikropilotima Φ 300 mm, štapnim sidrima, mlaznim betonom, jet-grautingom i injekcijskom zavjesom
150 SPG GARIČRADSKA ING-JET 2013 Izvedba mlaznog betona
149 ČVOR IVANJA REKA GEOINVEST 2013 Predbušenje za šljunčane pilote 
148 SLAVONSKI BROD-PROČISTAČ                   TEHNIKA 2012-2013 Temeljenje objekta pomoću mlazno injektiranih stupnjaka, ukupno izvedeno 7835 m
147 STROJARSKA ULICA, ZAGREB GK GRUPA 2012 Izvedba AB pilota  Φ 800 mmm
146 HE GOJAK HEP-Proizvodnja 2012 Sanacija dovodnog tunela kontaktnim i konsolidacijskim injektiranjem
145 ŽUMBERAK GEO-JET 2012 Bušenje mikropilota
144 HE DUBROVNIK HEP-Proizvodnja 2012 Sanacija dovodnog tunela kontaktnim i konsolidacijskim injektiranjem
143 VILA OBERSTER LAPAD GRADITELJ 2012 Ojačanje temelja zidova mlazno injektiranim stupnjacima, ukupno izvedeno 500 m
142 PALAČA PRAVDE U KOPRIVNICI TEHNIKA 2012 Zaštita građevinske jame pomoću mlazno injektiranih stupnjaka, pobijenih čelićnih profila, sidara i mlaznog betona
141 SD OMIŠ GRADNJA OSIJEK 2012 Temeljenje objekta pomoću mlazno injektiranih stupnjaka, ukupno izvedeno 7900 m
140 CESTA KAŠINA-LAZ CESTA-GRAĐENJE/MGT 2012 Sanacija klizišta pomoću bušenih pilota i samobušivih drenova od 40 m
139 OTOK ŠIPAN, LJETNIKOVAC KATINO KAMGRAD 2012 Konsolidacija terena i injekc. zavjesa
138 VRBANI  III METROPLAN 2012 Izvedba geotehničkih sidara
137 SPG SVETICE MUCIĆ & CO 2011 Zaštita građevinske jame izvedbom geotehničkih sidara
136 HE ZAKUČAC HEP-Proizvodnja 2011 Sanacija dovodnog tunela kontaktnim i konsolidacijskim injektiranjem
135 HE  GOJAK HEP-Proizvodnja 2011 Sanacija dovodnog tunela kontaktnim i konsolidacijskim injektiranjem
134 HE DUBROVNIK HEP HEP-Proizvodnja 2011 Sanacija dovodnog tunela
133 HEP LEŠĆE HEP-Proizvodnja 2011 Izvedba injekcijske zavjese na optočnom tunelu
132 TOMY KORČULA TOMY 2011 Izvedba IBO sidara
131 ARENA ZAGREB GR.OBRT MR STUDIO 2011 Bušenje i injektiranje AB zida cementnom smjesom
130 RIJEKA OCTOPUS 2011 Izvedba horizontalnih deformetara u nasipu s kontinuiranim zacjevljenjem
129 RHE ORLOVAC ZAGREB  RITTMEYER 2011 Izvedba bušotina kroz armirani beton za ugradnju sondi
128 BAZEN ŠTIKADA HEP-Proizvodnja 2011 Izvedba istražnog bušenja i piezometara
127 SPG VRBANI GRASA 2011 Izvedba mlaznog betona
126 SPG VRBANI GRASA 2011 Izvedba mlaznog betona
125 SG DUNJEVAC TEHNIKA 2011 Izvedba probnih sidara
124 PG ŠARENGRADSKA SINDIKAT GRADNJA 2011 Izvedba geotehničkih sidara
123 HOTEL JADRANKA KAMGRAD 2011 Injekcijska zavjesa oko bazena
122 KRIŽ.VUKOVARSKA-DRŽIĆEVA GEOSERVIS AS 2011 Izvedba piezometara s kontinuiranim jezgrovanjem
121 CITY CENTER STIPIĆ 2011 Zaštita građ. jame, mlazni beton
120 VARŠAVSKA HOTO GRUPA 2010 Zaštita građ. jame, mikropiloti
119 MUZIČKA AKADEMIJA GRAD ZAGREB 2010 Zaštita građ. jame, sidra
118 TUNEL SV. ILIJA-BIOKOVO KONSTRUKTOR-INŽ. 2010 Injekcijski radovi u tunelu
117 BOKANJAČKO BLATO GEOKON 2010 Geomehanički istražni radovi
116 HE ZAKUČAC HEP HEP-Proizvodnja 2010 Sanacija dovodnog tunela injektiranjem
115 HE DUBROVNIK HEP HEP-Proizvodnja 2010 Sanacija dovodnog tunela injektiranjem
114 JAVNA GARAŽA U SPLITU MUHLOS 2010 Geomehanički istražni radovi
113 HE GOJAK HEP-Proizvodnja P 2010 Sanacija odvale u tunelu torkretom
112 INJEKC.GALERIJA, HE LEŠĆE HEP-Proizvodnja 2010 Izvedba drenažnih bunara
111 BETONSKI ČEP, HE LEŠĆE HEP-Proizvodnja 2010 Injektiranje betonskog čepa, optočni tunel
110 ŽIČARA  SRĐ KAMGRAD 2010 Izvedba trajnih geotehničkih sidara od 14 sajli duljine 21 m
109 BAN CENTAR KONSTRUKTOR-INŽ. 2009 Izvedba mlaznog betona
108 HOTEL REGENT, ORAŠAC HIDROCOMMERCE 2009 Zaštita pokosa sidrima
107 HE LEŠĆE HEP-Proizvodnja 2009 Izvedba injekcijske zavjese
106 SPO ZAGREBAČKA KAMGRAD 2009 Zaštita građevinske jame, sidra
105 MOJ DVOR GRASA 2009 Izvedba geotehničkih sidara
104 VINARIJA VINSKI VRH VINSKI VRH 2009 Geotehnički istražni radovi
103 GARAŽA SLATINA, OPATIJA OSIJEK KOTEKS 2009 Izvedba IBO sidara i deformetara
102 SPO SPINUT MUHLOS 2009 Geotehnički istražni radovi
101 MOST RIJEČINA KONSTRUKTOR-INŽ. 2009 Bušenje za deformetre
100 HE LEŠĆE GEOTEHNIKA-INŽ. 2009 Mjerenje inklinacijedubokih bušotina od injekcijske zavjese
99 HE LEŠĆE GEOSONDA 2009 Mjerenje inklinacijedubokih bušotina od injekcijske zavjese
98 HE LEŠĆE HEP, PROIZVODNJA 2008 Izvedba kontaktnog injektiranja
97 SPG MEHANIKA, PULA KVARNER WIENER STD 2008 Zaštita građevinske jame
96 GRAĐEVINA AUTOCOMMERCE-a U ZAGREBU INTERKONZALTING 2008 Izvedba geomehaničkih istražnih radova.
95 '' SVETI DUH '' SANACIJA TERENA '' GEO-JET '' d.o.o. 2008 Izvedba geotehničkih sidara
94 GARAŽA '' TUŠKANAC ''  U  ZAGREBU TEHNIKA d.d., ZAGREB 2008 Mikropiloti i geotehnička sidra.
93 TUNEL '' JAVOROVA KOSA '' KONSTRUKTOR-IINŽ. 2008 Injektiranje sidara pod visokim pritiskom
92 PIEZOMETRI, NP PLITVICE JAVNA USTANOVA NP PLITVICE 2008 Istražno bušenje i ugradnja piezometara
91 TUNEL VRATA ARZ 2008 Geote. sidra za osiguranje svoda kaverne
90 S.N. GETALDIĆEVA, ZAGREB CONEX 2008 Geomehanički istražni radovi
89 SG BARUTANSKI JARAK KAMGRAD 2008 Geomehanički istražni radovi
88 BETONARA ZAGREB BETON 2008 AB piloti dia 400 mm
87 BRICO STORE TGT ADRIATIC 2008 Geomehanički istražni radovi
86 SPO DUGO SELO MM COMERCE 2008 Zaštita građ. jame mikropilotima
85 KAŠTELA EKO KAŠTELANSKI ZALJEV 2008 Izvedba mikropilota
84 ČREŠNJEVAC ZAGREB IGH 2008 Izvedba inklinometara
83 AC RIJEKA-ZAGREB IGH 2008 Izvedba inklinometara
82 SPO VRBANI GRASA 2008 Mlazni beton
81 ZVONIMIR CENTAR TEHNIKA 2008 Geotehnička sidra
80 ROSES OUTLET GEOJET 2008 Izvedba deformetara
79 NASELJE SV. DUH MEGRAD 2008 Izvedba inklinometara i piezometara
78 LIPOVLJANI CESTA STSI 2008 Geomehanički istražni radovi i ugradnja deformetara
77 SV. NEDJELJA CONEX 2008 Geomehanički istražni radovi i ugradnja deformetara
76 DAF JASKA CONEX 2008 Geomehanički istražni radovi
75 MOKOŠICA APSIDA 2008 Geomehanički istražni radovi
74 BLATO NA KORČULI APSIDA 2008 Geomeanički istražni radovi
73 OĆNA POLIKLINIKA U ZAGREBU TEHNIKA d.d. 2007 Mlazni beton
72 GRAĐEVINA KONZUM U SENJU TEHNIKA  d.d. 2007 Samobušiva štapna sidra
71 ZVONIMIR CENTAR TEHNIKA d.d. 2007 Geotehnička sidra
70 HE LEŠĆE HEP-prizvodnja 2007 Istražno bušenje i izvedba piezometara
69 BRANA HE LEŠĆE HEP 2007 Kontaktno injektiranje spoja brane i stijene
68 STROJARNICA HE LEŠĆE HEP 2007 Geomeh. istr. radovi za temelje strojarnice
67 MERKATOR ZAGREB GRASA 2007 Bušenje IBO sidara
66 TUNEL VRATA CONEX 2007 Geomehanički istražni radovi
65 SPG TEHNOPANELI TEHNOPANELI 2007 Zaštita jame, geotehnička sidra
64 SPG KRANJČEVIĆEVA CONEX 2007 Zaštita jame, štapna sidra i torkret
63 HOTEL PLAKIR KOSIJENAC 2007 Istražno bušenje
62 O.K. ZELENGAJ CONEX 2007 Drenaže i mikropiloti
61 VIDOVČICA CONEX 2007 Torkret
60 GRAND SVETICE CONEX 2007 Izvedba deformetara
59 GARAŽA KVATERNIKOV TRG TEHNIKA 2007 Torkret
58 SPO DERENČINOVA CONEX 2007 Torkret
57 TUNEL VRŠEK CONEX 2007 Predbušenje za izvedbu jet-groutinga
56 ORAŠAC APSIDA 2007 Geomehanički istražni radovi
55 MOST OMBLA APSIDA 2007 Geomehanički istražni radovi
54 BUIĆI APSIDA 2007 Geomehanički istražni radovi
53 KLIZIŠTE BREČA, RIJEKA HRVATSKE CESTE 2007 Ugradnja geotehničkih sidara
52 O.Š. OŽEGOVIĆ CONEX 2006 AB piloti, dia 400 mm
51 HE  ZAKUČAC HEP-proizvodnja 2006 Kontaktno i konsol. injektiranje u tunelu
50 HE DUBROVNIK, II FAZA HEP-proizvodnja 2006 Istražno bušenje sa karotažom u buš.
49 LOVRINAČKA ULICA PZC SPLIT 2006 Zaštita pokosa štapnim sidrima i mlaznim betonom.
48 LOZICA POKRAJ DUBROVNIKA APSIDA d.o.o. 2006 Ugradnja geotehničkih sidara
47 VRTOVI SUNCA - ORAŠAC APSIDA d.o.o. 2006 Istražno bušenje
46 SPORTSKA DVORANA- BLATO NA KORČULI APSIDA d.o.o. 2006 Istražno bušenje
45 TUNEL POD VUGLEŠ   KONSTRUKTOR-INŽ. 2006 Izvedba deformetara, inklinometara, IBO sidara i drenova na tunelu
44 HE LEŠĆE KONSTRUKTOR-INŽ. 2006 Injekcijska zavjesa ispod zagata
43 TUNEL JAVOROVA KOSA STRABAG 2006 Ugradnja inklinometarskih cijevi
42 ''HE LEŠĆE'' PROBNA POLJA HEP 2005-2006 Izvedba istražno konsolidacijskih bušotina
41 DRŽAVNA CESTA D – 8, dionica Orehovica – Sv.Kuzam HRVATSKE CESTE d.o.o. 2005-2006 Sanacija klizišta samobušećim sidrima i mlaznim betonom
40 MOST CETINA HRVATSKE CESTE d.o.o. 2005-2006 Izvedba geotehničkih sidara na upornjacima mosta
39 KLIZIŠTE GRMOŠČICA GRAD ZAGREB 2005-2006 Izvedba geotehničkih trajnih  sidara
38 POSLOVNA GRAĐEVINA ''EURODOM'' EUROHERC 2005 Zaštita građevne jame geotehničkim sidrima.
37 SPG ALKOM ALKOM, SPLIT 2005 Zaštita građevne jame geotehničkim sidrima i mikropilotima
36 SPG GRAWE GRAWE 2005 Torkretiranje jame
35 SPO HEINZLOVA KAMGRAD 2005 Torkretiranje jame
34 BETONSKI CJEVOVOD VODOOPSKRBA I ODVODNJA 2005 Injektiranje betonskog cjevovoda ispod stambene zgrade
33 P.C. ALMEIRA ZAGREB KARST 2005 Bušenje bušotina za štapna sidra
32 KAPTOL CENTAR CONEX 2005 Torkretiranje građevne jame
31 AUTOBUSNA STANICA DUBROVNIK GP DUBROVNIK 2005 Torkretiranje autobusne stanice
30 BP PREKO - UGLJAN INA d.d. 2005 Istražno bušenje
29 GORAŽĐE i ČIBAĆA APSIDA d.o.o. 2005 Istražno bušenje
28 DOVODNI KANAL ''HE ZAVRLJE'' HEP 2004-2005 Kontaktno – konsolidacijsko injektiranje bokova kanala
27 SPO BELICO BELICO 2004 Zaštita građ. jame štapnim sidrima i torkretom
26 RIJEKA KUPA - SISAK VODNOGOSPODARSTVO SISAK 2004 Istražno bušenje
25 KOMPLEKS VODOSTANA ''HE RAMA'' ELEKTROPRIVREDA HZHB 2004 Kontaktno – konsolidacijsko injektiranje vertiikalnog šahta i donje vodne komore
24 ''HE ZAKUČAC'' - LIJEVI DOVODNI TUNEL HEP 2004 Kontaktno – konsolidacijsko injektiranje dovodnog tunela
23 PRISTUPNI TUNEL ''HE DUBROVNIK'' HEP 2004 Kontktno – konsolidacijsko injektiranje bokova i kalote tunela
22 TUNEL ''KONJSKO'' HRVATSKE AUTOCESTE 2004 Kontaktno injektiranje spoja betonske obloge – stijena cestovnog tunela
21 HOTEL LIBERTAS - DUBROVNIK SEMBOL - DUBROVNIK 2004 Izvedba geotehničkih i štapnih sidara potpornog zida hotela
20 PODZEMNE GARAŽE STARI GRAD, RIJEKA AUSTROGRAD 2004 Zaštita građevne jame geotehničkim sidrima i mikropilotima
19 SILOS ZA CEMENT-KOROMAČNO                  STRABAG 2004 Injektiranje temelja silosa
18 MLINICA T.C. HOLCIM HOLCIM 2004 Konsolidacijsko injektiranje terena
17 P.K. HUMBOLDTOVA                                      CONEX 2004 Izvedba geotehničkih sidara
16 BAZEN VATERPOLO KLUB '' JUG '' ALKOM 2004 Izvedba mikropilota
15 HOTEL LIBERTAS - DUBROVNIK SEMBOL - DUBROVNIK 2004 Izvedba geotehničkih i štapnih sidara potpornog zida hotela
14 HOTEL HILTON IMPERIJAL GP DUBROVNIK 2003 Ojačanje zidova hotela torkretiranjem
13 CRKVA sv.VLAHA u DUBROVNIKU MINISTARSTVO KULTURE 2003 Izvedba istražnih radova
12 TVORNICA VODE APATOVAC CONEX 2003 Zaštita pokosa mlaznim betonom i štapnim sidrima i drenaža do 35 m
11 VIKTOR LENAC CONEX 2003 Konsolidacijsko injektiranje pokosa
10 PRISTUPNA CESTA-ILIJINA GLAVICA, DUBROVNIK GP DUBROVNIK 2003 Zaštita pokosa štapnim sidrima i mlaznim betonom.
9 KAUFLAND-RIJEKA KAUFLAND 2003 Zaštita građevne jame štapnim sidrima i mlaznim betonom.
8 HOTEL CONTINENTAL, OPATIJA UGO OPREMA I GRAĐENJE 2002 Zaštita građevne jame štap. sidrima i mlaznim betonom.
7 NASELJE RADOŠEVAC, SPLIT KONSTRUKTOR, SPLIT 2002 Zaštita pokosa štapnim sidrima i mlaznim betonom.
6 C.S. DUJMOVAČA-SPLIT EKO KAŠTELANSKI ZALJEV, SPLIT 2002 Zaštita građevne jame geotehničkim sidrima i injekcionom zavjesom.
5 HOTO BUSINESS TOWER HOTO BUSINESS 2002 Zaštita građevne jame geotehničkim sidrima.
4 DOVODNI TUNEL ''HE DUBROVNIK'' HEP 2001 Kontaktno injektiranje vertikalne šahte i dovodnog tunela
3 Z.I. LAZARICA II IVANIŠEVIĆ, KNSTRUKTOR-INŽ. 2001 Zaštita građevne jame štapnim sidrima
2 MOST DUBROVNIK J.V. WALTER BAU-KONSTRUKTOR-INŽ. 2000-2001 Izvedba geotehničkih sidara na upornjaku mosta.
1 MOST ŠAMAC ZAKLADANI STAVEB 2000 Sanacija temeljnih stopa mosta injektiranjem

GEOTEHNIKA-KONSOLIDACIJA d.o.o.
Petra Grgeca 4, 10 000 ZAGREB
HRVATSKA

tel1: +385 (0)1 63 10 921
tel2: +385 (0)1 63 10 922
faks: +385 (0)1 61 11 913

Copyright © Geotehnika-Konsolidacija d.o.o. 2014